Mēnesis: 2014. gada septembris

Septembra rīts Brjanskā