Ar 2016.gada 1.janvārī stājušies spēkā jauni Ceļu satiksmes noteikumi. Lai arī lielākā daļa Ceļu satiksmes noteikumu prasības ir palikušas bez izmaiņām, ar 1.janvāri precizēti ierobežojumi, kas jāievēro drošai bērnu pārvadāšanai automašīnās.

Noteikts būtisks kritērijs, pēc kura nosaka, uz kuru bērnu attiecas īpašas pārvadāšanas prasības ar transporta līdzekļiem, bet uz kuru nē.  Šī robeža ir bērna augums – 150 cm. Ja bērna augums nepārsniedz 150 cm, tad jāievēro Ceļu satiksmes noteikumos bērnu pārvadāšanas ierobežojumus.

Ceļu satiksmes noteikumu prasības bērnu pārvadāšanā

185.punkts. Ja automobīlī, kura sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, pārvadā bērnu, kura augums nepārsniedz 150 cm, bērnam jāatrodas viņa vecumam un svaram piemērotā bērnu sēdeklītī vai uz paliktņa, kas uzstādīts atbilstoši tā izgatavotāja norādījumiem, un jābūt piesprādzētam ar drošības jostu.

189.3.punkts. Aizliegts pārvadāt bērnus, kuru augums nepārsniedz 150 cm, priekšējā sēdeklī automobīlī, kura sēdvietas nav aprīkotas ar drošības jostām.

Kā arī ar divriteņa mopēdu, motociklu, triciklu, kvadraciklu vai sniega motociklu, izņemot gadījumu, kad bērns var noturēt līdzsvaru un aizsniegt kaju atbalstu vai sēž uz viņa vecumam un svaram atbilstoša sēdeklīša.

Atbildība par bērnu pārvadāšanas noteikumu neievērošanu paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.32 panta trešajā daļā:

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transporta līdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

ATGĀDINĀJUMS

  • Pat nelielas sadursmes gadījumā vai strauji bremzējot automašīnu un mainot braukšanas virzienu, automašīnas salonā pareizi nenovietots un nenodrošināts bērns var gūt smagas traumas.
  • Izlasiet un ievērojiet transporta līdzekļa izgatavotāja instrukcijas, lai bērns negūtu traumas no gaisa drošības spilvena!

Noderīgs papildinājums drošai bērnu pārvadāšanai

Ceļu satiksmes noteikumu 210.4.punktā noteikts, ka ar velosipēdu atļauts vest bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem ar galva uzvilktu aizsprādzētu aizsargķiveri, ja ir iekārtoti papildus sēdekļi un droši kāpšļi kāju atbalstam.

Lasīt vairāk: Ceļu satiksmes noteikumi

 

Views: 368

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail