darba kalendārs

Speciālistu apmācības reorganizācija

Katrai nozarei vai organizācijai (uzņēmumam) savu vajadzību piepildīšanai un uzdevumu izpildei nepieciešams kvalitatīvi apmācīts personāls.  Atkarībā no darbības (uzdevumu) specifikas…

apmācības modelis

Profesionālās apmācības modelis. Ievads

Noteiktu personāla apmācības  procesa plānošanas, organizācijas, īstenošanas un vērtēšanas sistēmu sāka izmantot 1960.gadā rietumu valstu bruņotajos spēkos. Tā regulāri tika…