darba uzdevumu analīze

Rūpīgi veikta darba analīze ir pirmais un svarīgākais etaps kvalitatīvas personāla apmācības nodrošināšanā. Ņemiet vērā to, ka jebkuras apmācības mērķis ir sagatavot personālu konkrētu amatu pienākumu veikšanai, bet labi apmācīt var tikai tad, ja ir pieejama objektīva informācija par veicamajiem darba pienākumiem (uzdevumiem). Īpaši vēlos uzsvērt to, ka informācijai jābūt objektīvai. Bieži notiek tā, ka šo pirmo un svarīgo informāciju par konkrētā amata pienākumiem pēc sava subjektīva viedokļa sastāda cilvēki, kuriem uzticēta apmācības programmas sastādīšana. Ja nepieciešams, šo darba aprakstu aiznes priekšniekam apstiprināšanai un iespējami tādi priekšnieka vai cita vadītāja papildinājumi, kuri neatbilst realitātei.

Tādēļ darba analīzē izmantojamā informācija iegūstama no iespējami plašāka iesaistīto cilvēku loka:

  • No pašiem darba veicējiem (pašreizējiem un bijušajiem) – viņu viedoklis par darba uzdevumu sarežģītību, izpildes nosacījumiem un cita informācija.
  • No tiešajiem priekšniekiem – par vadītāja vēlmēm un prasībām pret konkrētā darba veicējiem, kā arī par sadarbības nosacījumiem.
  • No padotajiem – par viņu sadarbību ar konkrētā darba veicējiem.
  • No tiešajiem sadarbības partneriem – par viņu sadarbības prasībām un nosacījumiem ar konkrētā darba veicējiem.

Šādu informāciju iegūst ar dažādām metodēm:

  • Tiešas intervijas
  • Aptaujas anketas
  • Dažādi pārskata dokumenti
  • Citas publikācijas

Lai ietaupītu laiku un pūles, Darba analīzē iegūto informāciju ieteicams apstrādāt divos etapos. Pirmajā etapā sastāda konkrētā amata darba pienākumu (darba uzdevumu) sarakstu ar to izpildes kvalitātes prasībām. Šādu uzdevumu sarakstu un kvalitātes prasības saskaņo ar apmācībā iesaistītajām organizācijām un to priekšniekiem. Paredzamas diskusijas par to, vai sarakstā iekļauti visi darba uzdevumi un vai to izpildes kvalitātes prasības atbilst objektīvām vajadzībām.

Darba uzdevumu sarakstu var veidot vienkāršas tabulas formātā, vai arī izmantojot citas pieejamās tehnoloģijas un programmatūru. Zemāk dots vienkāršs piemērs, kādus datus vajadzētu iegūt par konkrētā amata darba uzdevumu.

Uzdevuma

numurs

Uzdevums

Izpildes

Prasības

Piezīmes

1.   
1.1.   

Uzdevuma numurs – principā ir kā uzdevuma identifikācijas kods, kurš saglabājas uzdevumam visā mācību programmā, lai dažādos apmācības plānošanas un īstenošanas posmos nesajuktu, par kuru uzdevumu katrā gadījuma tiek runāts,

Uzdevums – īss uzdevuma (pienākuma) formulējums, lai noteiktu sasniedzamo beigu rezultātu

Izpildes prasības – atkarībā no amata, var noteikt atbilstošus prasību līmeņus un vienkāršībai apzīmēt ar skaitļiem. Piemēram, 1 – vienkārši zināt; 2 – prast veikt tiešā priekšnieka pārraudzībā; 3 – prast veikt patstāvīgi; 4 – prast sniegt padomus vai mācīt padotos. Ja nepieciešams, šo prasību līmeņu sarakstu var papildināt.

Piezīmes – īsa papildus informācija.

Pēc savas pieredzes varu teikt, ka šī šķietami vienkāršā darba uzdevumu prasību saraksta sastādīšana un saskaņošana „visos līmeņos” prasa nopietnu un argumentētu skaidrošanu par to, kādēļ konkrētam uzdevumam noteikts tieši tāds izpildes prasību līmenis. Ja prasību līmenis ir pārāk augsts, tad pieaugs apmācības laiks un izmaksas. Savukārt, ja prasību līmeni nosaka par zemu – personās nebūs pienācīgi sagatavots konkrētam darbam.

Pēc tam, kad saskaņots amata Uzdevumu (pienākumu) saraksts, sastāda detalizētu Amata aprakstu, kurš sastāv no šādām daļām:

Uzdevuma numurs – atbildoši ņemts no iepriekš pieminētā īsā uzdevumu saraksta.

Prasības – vienā teikumā noteikts sasniedzamais rezultāts. Piemēram, „sastādīt ceturkšņa pārskatu” vai arī „nomainīt automašīnas riteni”

Izpildes nosacījumi – apstākļi un nosacījumi, kādos jāspēj veikt uzdevumu. Piemēram, automašīnas riteni jāprot nomainīt gan darbnīcās, gan uz ceļa un ievērojot drošības noteikumus, vai arī ceturkšņa pārskatu jāsastāda patstāvīgi un elektroniskā formātā.

Izpildes kritēriji – normas, standarti vai citas atsauces, pēc kurām var noteikt, ka darbs paveikts kvalitatīvi. Piemēram, automašīnas ritenim jābūt droši piestiprinātam, bet pārskatam jāatbilst noteiktam formātam.

Amata aprakstu var veidot tabulas veidā vai arī tekstā, labi pārskatāmā izkārtojumā. Šāds detalizēts darba analīzes rezultāts – Amata apraksts ir neatsverams pamats turpmākās personāla apmācības plānošanā, kā arī noder personāla atlases speciālistiem, lai noteiktu kāda kvalifikācija (vai arī fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis) nepieciešama konkrētā amata kandidātiem.

Atkarībā no amata darba uzdevumu skaita un sarežģītības, šāds amata apraksts var būt visai apjomīgs dokuments, tomēr nevajag no tā baidīties, ja vēlaties lai jūsu organizācijā strādā tikai kvalitatīvi apmācīti cilvēki.

Nobeiguma piezīmes

Darba analīzi un Amata apraksta sastādīšanu nevajadzētu veikt personāla apmācībā tieši iesaistītām personām, lai novērstu viņu subjektīvu ietekmi uz rezultātu. Tas dabiski, ka viņi veicot šo darbu kaut netieši domātu par to, kā būtu jāmāca cilvēki – vai viņiem pašiem nevajadzēs apgūt kādas papildus prasmes, vai nebūs vajadzģi lieli papildus resursi.

Darba analīzi un Amata aprakstu jāapstiprina pasūtītājam – organizācijai, kuras vajadzībām notiks personāla apmācība.

Lasīt vēl: Profesionālās apmācības modelis. Ievads; Darba uzdevumu analīze profesionālajā apmācībā;

Ja jums šis raksts patika un domājat, ka tas varētu interesēt arī jūsu draugus un paziņas, tad, lūdzu, iesakiet viņiem to, nospiežot uz kādu no zemāk redzamās attiecīgas sociālo  tīklu ikonas (Draugiem, Facebook vai Twitter).

Views: 160

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail