Pirms kāda laika rakstīju par Darba uzdevumu analīzi un Amata apraksta sastādīšanu,kā arī par šo procesu gala rezultātu. 

Tā kā rakstu sērijas mērķis stāstīt par personāla profesionālo apmācību, tad apzināti mazāku uzmanību pievēršu Amata apraksta formātam un noformējumam. Katrā uzņēmumā un institūcijā tam var būt savas prasības. Tas var būt gan rakstīts strukturēta teksta veidā vai arī kā pārskatāma tabula, vai pat sava datorprogramma.

Manuprāt, svarīgāk par formu ir pats informācijas vākšanas un grupēšanas process, lai amata apraksts būtu objektīvs un efektīvi izmantojams dažādos gadījumos. Viens no tādiem gadījumiem: lai personai, kura pildīs konkrētā amata pienākumus, ir skaidri darba uzdevumi, to izpildes nosacījumi un rezultātu vērtēšanas kritēriji.

Kā izmantot amata aprakstu?

1. Pārskatot darba funkciju sadalījumu

Katra amata aprakstā uzskaitītie darba uzdevumi palīdz izvērtēt to, cik loģiska (pamatota) ir uzdevumu sadale starp darbiniekiem. Nereti ir tā, ka darba uzdevumu sadalē noteicošie ir bijuši personīgie kontakti, ambīcijas, priekšnieku subjektīvie lēmumi vai arī indivīda viedoklis – “man patīk/nepatīk”, “es to nedarīšu”.

Gadās, ka cilvēki amatā jau mainījušies, bet darba pienākumu subjektīvais sadalījums palicis iepriekšējais, kuram neviens neprot atrast loģisku pamatojumu. Prasmīgi sastādīts Amata apraksts ļauj ieviest skaidrību.

2. Atlasot personālu

Meklējot piemērotāko kandidātu uz brīvo darba vietu jābūt arī kādai mērauklai – kādam jābūt jaunajam darbiniekam? Amata aprakstā apkopotie darba uzdevumi, to izpildes nosacījumi un kritēriji palīdz izvēlēties vispiemērotāko kandidātu konkrētam amatam – izvērtējot to izglītības, pieredzes, attieksmes, praktisko iemaņu, fiziskās sagatavotības un veselības stāvokļa atbilstību amata aprakstā minētajām prasībām.

Vienlaikus var salīdzināt arī kandidāta tā brīža kompetenci ar amata prasībām un noteikt, ko vēl vajag papildus apgūt (iemācīties), jo ne vienmēr amata pretendenti ir ar pilnībā atbilstošām amata pienākumu izpildei nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

3. Nosakot personāla apmācības mērķus

Amata aprakstu personāla atlasē var izmantot tad, ja tādu amatu uzņēmumā nav daudz vai arī iespējama salīdzinoši vienkārša pārkvalificēšanās no cita, līdzīga amata pienākumu izpildes.

Tomēr tādos gadījumos, ja konkrētos darba uzdevumus jāpilda lielam skaitam cilvēku vai arī šīs darba uzdevumu izpildes prasības nosaka specifiskas zināšanas un prasmes, kuras citur nevar apgūt, tad jāplāno personāla profesionālā apmācība. To var plānot uz vietas uzņēmumā vai arī meklēt kā ārpakalpojumu.

Amata aprakstā apkopotā informācija dod visobjektīvāko un pilnīgāko bāzi, lai sāktu plānot personāla apmācību konkrētā amata pienākumu izpildei. Darba uzdevumi, to izpildes nosacījumi un izpildes kritēriji tiek izmantoti apmācības mērķu sastādīšanai. Bet par tiem sīkāk citā rakstā.

Lasiet vēl:

Views: 86

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail