darba kalendārs

Ko rakstīt amata aprakstā

Amata aprakstam ir vairāki mērķi: Skaidri noteikt konkrētā amatā strādājošiem viņu darba apjomu, atbildību, pienākumus, tiesības un nepieciešamo kvalifikāciju; Palīdzēt…