Pirms dažām dienām sāku rakstīt par kādas struktūras nepieciešamību reorganizēt šauras nozares (nišas) speciālistu apmācību: Speciālistu apmācības reorganizācija , kur izteicu neapmierināties ar ātru (vieglāku) „kosmētisko remontu”, bet pievērsties nopietnākai sistēmas sakārtošanai.

Vispirms nepieciešams noskaidrot, kāda ir konkrēto speciālistu loma (vajadzība) nozarē kopumā, lai izvairītos no tā, ka speciālisti paši meklē pamatojumu (finansējumu) savai eksistēšanai. Iesākumā vajadzētu sākt ar vienkāršu speciālistu darba uzdevumu analīzi (lasīt vairāk par darba uzdevumu analīzi) , lai noskaidrotu gan pašu speciālistu, gan viņu priekšnieku, gan arī augstāka līmeņa vadītāju viedokli par šo profesionāli sagatavoto cilvēku nepieciešamību nozarē.

Pēc darba uzdevumu veiktās analīzes iegūst šādu informāciju:

  • Kādus uzdevumus speciālisti pilda pašreiz
  • Kādu labumu (ieguvumu) pašreiz dod šādu speciālistu izmantošana
  • Kā ieguvumu (labumu) dažāda līmeņa vadītāji cer sagaidīt nākotnē (vajadzība)
  • Cik daudz šādu speciālistu nepieciešams
  • Kādai jābūt šo speciālistu kvalifikācijai
  • Kāda būtu vispiemērotākā speciālistu organizācijas, apmācības un vadības struktūra

Piekritīsiet, ka šāds informācijas apkopojums objektīvi parādīs konkrēto speciālistu nepieciešamību nozarē kopumā, kā arī ir pamats reorganizācijas turpināšanai.

Ko noteikti vajag ņemt vērā

Pirms sāk šādu speciālistu amata uzdevumu analīzi, noteikti nepieciešams saņemt kāda no nozares augstāka līmeņa vadītāja akceptu, lai citu struktūrvienību vadītāji jūs „neatšūtu” kā traucēkli un neizvairītos no objektīvas informācijas sniegšanas. Šāda augstāka līmeņa vadītāja piekrišana jums dod sava veida pilnvaru runāt ar citiem vadītājiem arī tad, ja viņi nozares organizatoriskajā struktūrā atrodas augstāk par jums.

Informācija jāiegūst no visām nozares struktūrvienībām, kurām ir jebkāda saistība ar konkrēto speciālistu darbu (ir vienības sastāvā, izmanto speciālistu pakalpojumus un tml.). Iespējams, ka visās struktūrvienībās nav vienāda viedokļa par speciālistu lomu (vajadzību) viņu darbā, bet no tā jau vēl nevar spriest par visu nozari kopumā.

Šo informācijas vākšanas darbu jāvada cilvēkam, kurš ir ne tikai labs speciālists savā šaurajā jomā, bet spēj saskatīt šo speciālistu vietu nozarē kopumā, kā arī spēj argumentēti diskutēt par šiem jautājumiem ar jebkura līmeņa amatpersonu. Liela nozīme ir ne tikai pašam būt pārliecinātam par speciālistu nepieciešamību, bet par to pārliecināt arī savus diskusiju partnerus jebkurā līmenī. Šādas pārrunas prasa laiku un pacietību.

Turpinājums sekos …

Lasiet vēl: Speciālistu apmācības reorganizācija 

Views: 59

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail