07/07/2022

profesionālās apmācības reorganizācija