SATdiagram

Lai arī par personāla profesionālo apmācību rakstu balstoties uz savu pieredzi un secinājumiem, kas gūti gan pašam ilgi strādājot personāla profesionālās apmācības jomā, gan arī komunicējot ar konkrētās institūcijās strādājošajiem Latvijā un ārvalstīs.  Tomēr neatsaukšos uz nevienu konkrētu organizāciju vai struktūru, lai  lasītājs, sastopoties ar konkrētām detaļām, ja tās nav viņam tīkamas, nesāktu meklēt attaisnojumus un pretargumentus un nepamanītu būtisko manis rakstītajā. Vēlreiz uzsvēršu profesionālās apmācības mērķi. Tas ir – sagatavot personālu noteiktu darba uzdevumu izpildei. Lai jau sākumā nerastos pārpratumi, atgādināšu divus terminus, kuri sastopami oficiālās publikācijās un tos arī ņemu par pamatu.

Izglītība – mācīšanas un audzināšanas (attieksmju veidošanas) pasākumu kopums.

Apmācība – minimāli nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu mācīšana lai spētu veikt noteiktas darba funkcijas.

Gan profesionālās apmācības mērķis, gan pati apmācības definīcija nepārprotami rāda tās vadlīnijas, kurām jāseko nosakot katra konkrētā mācību kursa mērķi un saturu, izvēloties visefektīvāko mācību metodi un vietu, kā arī dodot uzdevumus „mācību spēkiem”.

Jā, jā – izlasījāt pareizi: uzdevumu mācību spēkiem, lai izvairītos no praksē bieži sastopamās parādības, ka mācību spēki izvēlas apmācības saturu un piedāvā mācīt to, ko paši labi prot un neprasa papildus pūles sagatavoties, bet ne vienmēr tas sakrīt ar uzņēmuma vai organizācijas vajadzībām.

Personāla profesionālā apmācība atkarībā no organizācijas specifikas var būt organizēta dažādi (pērk pakalpojumu no citas organizācijas, izmanto publisko sektoru vai arī veido savu personāla apmācības sistēmu). Tomēr neatkarīgi no personāla apmācības organizācijas, apmācības mērķis paliek nemainīgs – dot personālam minimāli nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai tas spētu veikt darba uzdevumus. Kas vislabāk zina, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas? Tikai un vienīgi pati organizācija, kurā personāls pilda šos uzdevumus.

Te nonākam pie ļoti būtiska punkta, kas ievērojami ietekmē personāla apmācības kvalitāti – pašas organizācijas (uzņēmuma) lomas un atbildību mācību kursa mērķa un satura sastādīšanā, neuzliekot visu atbildību tikai mācību iestādei. Tāpēc loģiski, ka jāsāk ar faktisko vajadzību izzināšanu jeb Darba izpildes prasību (citviet tās sauc par Profesionālās kvalifikācijas prasībām) sastādīšanu (par šo procesu sīkāk kādā no nākošajiem rakstiem).

Lai to izdarītu, jāveic rūpīga veicamo darba uzdevumu analīze, kas ir darba un laika ietilpīgs process. Varbūt tāpēc bieži mācību kursu saturu nosaka dažāda līmeņa  atbildīgo amatpersonu subjektīvā izvēle, kura reizēm pamatota ne vien uz paša pieredzi, bet arī redzēto pieredzes apmaiņas pasākumos citās organizācijās Latvijā vai ārvalstīs. Tā „pārņem” vizuāli efektīvāko citas mācību programmas daļu, nemaz nepainteresējoties par tās pamatotību un piemērotību konkrētajā apmācībā pašu mājās.

Ir arī cits „klupšanas akmens”, kad mācību kursa mērķus un saturu izvēlas paši mācību spēki, vadoties no saviem subjektīviem uzskatiem un tajā brīdī pieejamiem mācību līdzekļiem. Bet, ja vēl gadās, ka šie mācību spēki paši nekad nav praktiski saskārušies ar to nozari, kurai apmāca personālu, (esmu sastapis ne vienu vien tādu „speciālistu”) tad neizbēgami nonākam pie tā, ka beidzot apmācību, cilvēki tomēr nav sagatavoti  konkrēto darba uzdevumu izpildei. Rezultāts? Neapmierināta organizācija, personāls un visā tiek vainoti „mācību spēki”. Kā no tā izvairīties?

Personāla apmācības plānošana un organizēšana ir sarežģīts process, tāpēc daudzās rietumu valstīs šī darba veikšanai nepietiek ar augstākās izglītības diplomu, pat ne ar pedagoģisko izglītību, bet jābeidz īpašs mācību kurss (lūdzu nejaukt ar skolvadību mūsu izpratnē), kurā iekļauti arī personāla un resursu menedžmenta pamati. Vienkāršākā veidā nedaudz no tā visa plānoju iekļaut savos nākošajos rakstos par personāla profesionālās apmācības modeli.

Personāla apmācības modelis sastāv no šādiem lielākiem un svarīgiem elementiem:

  • Darba uzdevumu analīze;
  • Mācību mērķu noteikšana;
  • Mācību kursa plānošana;
  • Apmācības norise;
  • Rezultātu vērtēšana un analīze.

Par katru no tiem vairāk varēsiet lasīt nākošajos rakstos kategorijā „Personāla apmācība”:

Views: 81

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail