Vergu tirgus Kēningsbergā

Turpinājums stāstu sērijā „Krievos iešana” Agri no rīta, kad ārā vēl tumšs, vilciens apstājas kādā lielā stacijā un tiek dota…