auces-pasvaldibas-policijaJau 2012.gadā tika diskutēts par izdienas pensiju piešķiršanu arī pašvaldības policijas amatpersonām, bet pietrūka konceptuāla lēmuma šajā jautājumā. Pašreiz Latvijas Lielo pilsētu asociācija atkal ir aktualizējusi jautājumu par pašvaldības policijas darbinieku iekļaušanu to darbinieku sarakstā, kuriem tiek piešķirtas izdienas pensijas.

Intereses pēc uzprasīju GOOGLE, ko tā stāsta par šo jautājumu. Rezultāts pārsteidza – tikai daži ieraksti par pašvaldības policijas darbinieku izdienas pensijām. Trīs no ierakstiem vienādi, tikai dažādās interneta vietnēs. Kāpēc gan tā?

Pat vietnē ManaBalss.lv par šo iniciatīvu kopš 2015.gada 4.jūnija parakstījušās tikai 2104 personas. Nav arī attiecīgu karsto diskusiju starp šīs iniciatīvas piekritējiem un pretiniekiem sociālajos portālos, kā tas bieži notiek.

Personīgi es domāju, ka šī iniciatīva par izdienas pensiju piešķiršanu arī pašvaldības policijas amatpersonām savā veidā šķel šo amatpersonu vienprātību, jo viena daļa no jaunā likuma būs ieguvēji, bet otra daļa – zaudētāji. Ko ar to domāju?

Nav noslēpums, ka pašvaldības policijā ir daudz tādu darbinieku, kuri jau saņem izdienas pensijas par nostrādāto (nodienēto) laiku Iekšlietu vai Aizsardzības ministrijas struktūrās. Pieņemot jauno likumu par izdienas pensiju piešķiršanu arī pašvaldības policijas amatpersonām, šiem pašvaldības policistiem vajadzēs izlemt – kuru “finansējuma avotu” izvēlēties – pašvaldības policista amatalgu vai izdienas pensiju. Likumdošana nosaka, ka no brīža, kad “izdienas pensionārs” ieņem amatu, par kura pienākuma veikšanu var saņemt izdienas pensiju, jau piešķirtās izdienas pensijas izmaksu pārtrauc.

Privātās sarunās esmu pārliecinājies par to, ka daudzi, kuri pašreiz strādā pašvaldības policijā un papildus algai saņem arī izdienas pensiju, par šo ierobežojumu nemaz nav informēti un bija pārsteigti.  Zinu vairākus novadus, kuru pašvaldības policijas pēc šī likuma pieņemšanas paliks bez darbiniekiem.

Iespējams, ka Latvijas Lielo pilsētu asociācijā ietilpstošās pašvaldības bez problēmām aizstās aizejošos pašvaldības policijas darbiniekus ar jauniem cilvēkiem, bet pavisam citāda situācija ir lauku novados.

Piemēram, izsludinot atklātu konkursu uz pašvaldības policijas inspektora amatu un nosakot tikai dažus obligātos kritērijus: iegūta vismaz vidējā izglītība, “B” kategorijas autovadītāja apliecība un prasmes darboties ar datoriem – piemērotus darbiniekus nākas meklēt mēnešiem ilgi. Atbilstošākie cilvēki jau sen kā atrodas ārzemēs vai Latvijas Lielajās pilsētās.

Ar savu rakstu nevēlos nostāties pret izdienas pensiju piešķiršanu arī pašvaldības policijas amatpersonām, bet pirms lēmu pieņemšanas nepieciešamas izvērtēt, kā saglabāt pieredzējušu personālu tieši mazo pašvaldību pašvaldības policijā.

Interesentiem lasīšanai likumprojekts: Pašvaldības policijas amatpersonu izdienas pensiju likums

Views: 41

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail