07/07/2022

projekta mērķa specifikācijas sastādīšana