projekta vadība

Ar ko iesākt projekta vadīšanu

Ikvienam ir skaidrs, ka – lai vadītu jebkuru projektu ir jābūt veicamo darbu plānam. Plāna detalizācijas pakāpe atkarīga no: projekta…

Projekta vadība

Kā īstenot lielus un ilgtermiņa projektus

Projekta plānošanas procesa rezultātā tiek sastādīts visai detalizēts projekta īstenošanas plāns ar veicamajām aktivitātēm, to izpildes termiņiem (vai izpildei nepieciešamo…

Projekta vadība

Kas ir projekta interesenti

Jebkurai jaunai idejai vienmēr ir gan atbalstītāji, gan pretinieki, gan arī “malā stāvētāji”. Projekts pēc savas būtības arī ir jaunas…