Projekta vadībaJebkurai jaunai idejai vienmēr ir gan atbalstītāji, gan pretinieki, gan arī “malā stāvētāji”. Projekts pēc savas būtības arī ir jaunas idejas īstenošana, tādēļ projektam būs gan atbalstītāji, gan pretinieki – tie visi, bet katrs savā veidā, interesējas par projektu. Tādēļ tos sauc par projekta interesentiem.

Projekta interesenti var būt individuālas personas, uzņēmumi, valsts institūcijas un sabiedriskas organizācijas. Piemēram, individuāla persona satraucas par jauna infrastruktūras objekta būvniecību blakus viņa īpašumam, valsts institūcija ir projekta pasūtītāja un ieinteresēta tā ātrākā īstenošanā, bet sabiedriskā organizācija satraucas par iespējamo ārzemju viesstrādnieku parādīšanos reģionā.

Projekta interesentus, pēc to atrašanās vietas projekta struktūrā, nosacīti sadala divās lielās grupās: iekšējie interesenti un ārējie interesenti.

Projekta iekšējie interesenti ir personas vai organizācijas, kuras tieši piedalās projekta mērķu noteikšanā, projekta plānošanā un projekta īstenošanas vadīšanā un kontrolē. Tie ir: pasūtītājs vai uzdevuma devējs, projekta produkta lietotāji, Projekta vadītājs un Projekta vadības grupa, Projekta uzraudzības komiteja, projekta finansētājs un tamlīdzīgi.

Projekta ārējie interesenti ir personas, institūcijas vai sabiedriskās organizācijas, kuras tieši nepiedalās projekta plānošanā un īstenošanā, tomēr Projekta vadības grupai un Projekta uzraudzības komitejai jāņem vērā šo ārējo interesentu viedoklis. Tie ir: sabiedriskās vides vai dzīvnieku aizsardzības organizācijas, politiskās partijas vai apvienības, masu informācijas līdzekļi, vietējie iedzīvotāji un pašvaldība, materiālu un iekārtu piegādātāji, darbinieku arodbiedrības un tamlīdzīgi.

Projekta iniciatoriem un projekta vadītājam ir svarīgi iespējami ātrāk apzināt visus projekta interesentus, lai prognozētu to iespējamo attieksmi un rīcību projekta iniciēšanas, plānošanas un īstenošanas gaitā. Atbilstoši var plānot projekta vadības grupas rīcību: kurus projekta interesentus iesaistīt projekta īstenošanā, ar kuriem “uzturēt labas attiecības” vai arī kuri interesenti var izrādīt nopietnu pretestību projekta īstenošanai.

Praksē bijuši ne mazums gadījumu, kad enerģiski iesākta ideju īstenošana var tik bremzēt tikai tāpēc, ka kāds no projekta interesentiem jūtas neiesaistīts, neuzklausīts un atstumts malā. Aizvainots cilvēks var neredzēt (negribēt redzēt) projekta izdevīgumu un darīt visu, lai viņu uzklausītu – tā ievērojami ietekmējot projekta mērķi un kavējot projekta īstenošanu. Vai jums to vajag? Nezin vai – tādēļ nekad neaizmirstiet par projekta interesentiem.

 

Hits: 43

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail