Projekta vadība

Kas ir projekta interesenti

Jebkurai jaunai idejai vienmēr ir gan atbalstītāji, gan pretinieki, gan arī “malā stāvētāji”. Projekts pēc savas būtības arī ir jaunas…