projekta vadība

Ar ko iesākt projekta vadīšanu

Ikvienam ir skaidrs, ka – lai vadītu jebkuru projektu ir jābūt veicamo darbu plānam. Plāna detalizācijas pakāpe atkarīga no: projekta…

Projekta vadība

Kas ir projekta interesenti

Jebkurai jaunai idejai vienmēr ir gan atbalstītāji, gan pretinieki, gan arī “malā stāvētāji”. Projekts pēc savas būtības arī ir jaunas…

Projekta vadība

Kas nav projekts

Cik bieži mēs lasām, dzirdam un izrunājam vārdu “projekts” nemaz tā īsti neiedziļinoties šī termina būtībā. “Projekts” kļuvis kā modes…

Projekta vadība

Kas ir projekts

Apkopojot pieejamo informāciju var teikt, ka pēc savas būtības projekts ir unikāls (vienreizējs) pasākumu kopums, kuram piemīt šādas galvenās pazīmes:…