Projekta vadība

Kas ir projekta interesenti

Jebkurai jaunai idejai vienmēr ir gan atbalstītāji, gan pretinieki, gan arī “malā stāvētāji”. Projekts pēc savas būtības arī ir jaunas…

Projekta vadība

Kas ir projekts

Apkopojot pieejamo informāciju var teikt, ka pēc savas būtības projekts ir unikāls (vienreizējs) pasākumu kopums, kuram piemīt šādas galvenās pazīmes:…