menedžerisTurpmāk rakstītais balstās uz reāliem faktiem par to, kā, iespējams, rīdziniekiem un Rīgas viesiem tiek uzlikti sodi par nelikumīgi pieņemtiem likumiem.

Latvijā likumdošana balstās uz pamatlikumu – LR Satversmi, kā arī uz Civillikumu un lielu skaitu likumiem, Ministru kabineta noteikumiem. Vieni no pēdējiem šajā sarakstā ir pašvaldību saistošie noteikumi, ar kuriem pašvaldības var noteikt savus, konkrētiem apstākļiem atbilstošas specifiskas rīcības normas. Lai pašvaldības “izdotu” savus likumus (saistošos noteikumus), nepietiek ar deputātu balsojumu vien. Šo saistošo noteikumu projektu vēl jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) juristiem.

Tā nu viena Latvijas novada pašvaldība nolemj veikt labojumus sava novada saistošajos noteikumos par sabiedriskās kārtības normām novada administratīvajā teritorijā. Visvieglāk, lai neizgudrotu jaunu velosipēdu, ir palūkoties kā tādas pašas problēmas risina citās pašvaldībās. Izrādās, ka Rīgas pilsētas pašvaldība jau ieviesusi tādas pašas normas savos saistošajos noteikumos. Tātad – tās ir attiecīgi saskaņotas un atzītas par atbilstošām attiecīgo valsts likumu normām.

Pašvaldība atsevišķus Rīgas “likumu” normas iekļauj savu saistošo noteikumu projektā, deputāti nobalso “par” un noteikumus nosūta uz VARAM formālai saskaņošanai. Bet – kas to deva? VARAM juristu atbilde, ka šīs “aizlienētās” Rīgas “likumu” normas neatbilst veselai rindai augstākiem likumiem un mazā pašvaldība šādus saistošos noteikumus ieviest nedrīkst.

Protams, ka “mazajiem” interesē, kāpēc “lielie” drīkst, bet “mazajiem” tas nav ļauts un tamdēļ arī tas tiek jautāts VARAM. Atbilde nepārprotama – saistošos noteikumus jāsastāda atbilstoši likumu normām un nav ko skatīties, kas rakstīts citu pašvaldību saistošajos noteikumos.

Pašsaprotami, ka nākošais “mazo” jautājums  – vai no šīm atbildēm var secināt to, ka Rīgas saistošie noteikumi neatbilst likumu normām un Rīgas iedzīvotāji un viesi tiek sodīti nelikumīgi? Pagaidām atbildes vietā klusums.

Varbūt rīdziniekiem vajag savu Robinu Hudu, tādu kā Džeriņš, kurš aizstāv autobraucēju intereses?

Hits: 35

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail