Projekta vadība

Kā īstenot lielus un ilgtermiņa projektus

Projekta plānošanas procesa rezultātā tiek sastādīts visai detalizēts projekta īstenošanas plāns ar veicamajām aktivitātēm, to izpildes termiņiem (vai izpildei nepieciešamo…