Laika mašīnā 40 pret 20

Vai esi kādreiz iedomājies, kā tas būtu – vēlreiz atgriezties 20 gadu vecumā? Kas mainītos, salīdzinot ar pašreizējo dzīves posmu?…