projekta vadība

Ar ko iesākt projekta vadīšanu

Ikvienam ir skaidrs, ka – lai vadītu jebkuru projektu ir jābūt veicamo darbu plānam. Plāna detalizācijas pakāpe atkarīga no: projekta…