projekta vadība

Projekta interesentu sanāksme

Laiciņu iepriekš rakstīju par projekta interesentiem un kā sagatavot un vadīt sanāksmi. Ja to visu saliek kopā – iznāk projekta…