darba kalendārs

Speciālistu apmācības reorganizācija

Katrai nozarei vai organizācijai (uzņēmumam) savu vajadzību piepildīšanai un uzdevumu izpildei nepieciešams kvalitatīvi apmācīts personāls.  Atkarībā no darbības (uzdevumu) specifikas…