Automašīnai uzstādīta papildus signalizācija Cobra Bridge. Laika gaitā vadības pults korpuss palika ciets un sāka sadalīties fragmentos. Vajadzēja izvēlēties – ko darīt? Mainīt visu signalizāciju – dārgi un nenopietni. Internetā izdevās atrast  jaunas Cobra Bridge signalizācijas pultis, kuras derēja konkrētajam 4100 sērijas signalizācijas modelim.  Vienīgais jautājums – kā salāgot jaunās Cobra Bridge 4100 sērijas pultis ar jau uzstādīto signalizācijas sistēmu. Par laimi, pārdevējs līdzi atsūtīja instrukciju, kā to izdarīt. Lapas gan izskatījās, kā no grāmatas izrautas, bet informācija noderīga.

Signalizācijas Cobra Bridge vadības pulti ar automašīnā jau uzstādīto  Cobra Bridge 4100 sērijas signalizāciju salāgo izmantojot vienu no divām metodēm:

 1. Metode – ja darbojas vismaz viena no signalizācijas pultīm 
 1. Atslēdz signalizācijas sistēmu
 2. Atver automašīnas durvis un motora pārsegu
 3. Ieslēdz automašīnas aizdedzi
 4. Tur nospiestu vadības pults “A” pogu līdz vienu reizi nomirgo pagriezienu brīdinājuma signāli
 5. Ievada signalizācijas sistēmas PIN kodu
 6. Pagrieziena brīdinājuma signāls iedegas uz 2 sekundēm un signalizācijas sistēmas LED lampa deg pastāvīgi, kas liecina, ka notiek vadības pults un sistēmas automātiskā salāgošana
 7. Nospiež vadības pults “A” pogu un pārliecinās, ka nomirgo signalizācijas sistēmas LED lampa un tad tā uz 1 sekundi izslēdzas. Vienlaikus nomirgo pagriezienu brīdinājuma signāli, kas liecina, ka jaunā pults ir salāgota ar automašīnas signalizācijas sistēmu
 8. Atkārto soli Nr. 7 ar pārējām signalizācijas vadības pultīm
 9. Ja nekāda darbība netiek veikta 30 sekunžu laikā, tad automātiskā vadības pults un signalizācijas sistēmas salāgošana tiek pārtraukta
 1. Metode, ja nedarbojas abas signalizācijas vadības pultis
 1. Atslēdz signalizāciju ievadot PIN kodu
 2. Atslēdz strāvas padevi signalizācijas vadības blokam
 3. Atver durvis un motora pārsegu
 4. Ieslēdz aizdedzi
 5. Pievieno strāvas padevi signalizācijas vadības blokam
 6. Ieveda signalizācijas sistēmas PIN kodu
 7. Ja kods ievadīts pareizi – uz vairākām sekundēm iedegas signalizācijas sistēmas LED lampa
 8. Pēc 5 sekundēm LED lampa deg nepārtraukti, kas liecina, ka notiek automātiska jaunās vadības pults un signalizācijas sistēmas salāgošanās
 9. Darbības atkārto ar visām vadības pultīm

Pēc jauno signalizācijas vadības pulšu pieslēgšanas, signalizācijas sistēma “aizmirst” vecās vadības. Ja vēlas izmantot arī tās, tad jāveic visu vadības pulšu salāgošana no jauna.

Jāievēro tas, ka uzstādot Cobra Bridge 4100 sērijas signalizācijas sistēmu, meistari var arī pieļaut kādu atkāpi no sistēmas instalācijas procesa. Tā rezultātā var neizdoties instalēt (salāgot) jaunās Cobra Bridge 4100 sērijas signalizācijas vadības pultis – un jāmeklē firmas pārstāvji.

Views: 124

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail