Īss pašreiz spēkā esošo bezpilota gaisa kuģu lietošanas noteikumu apkopojums, ko vajadzētu ievērot katram drona lietotājam. Paredzams, ka no 2021.gada 1.jūlija šie noteikumi tiks mainīti. Turpmāk lasāmie noteikumi attiecināmi uz vienkāršiem izklaides – atpūtas lidojumiem, kuri neietilpst kategorijā “paaugstināta riska lidojums”.

Kādas personas drīkst vadīt dronu

Dronu patstāvīgi drīkst vadīt persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu. Persona, kura jaunāka par 16 gadiem drīkst vadīt dronu, kura masa nepārsniedz 0,5 kg un drons nespēj pacelties augstāk par 50 m no zemes un tikai 18 gadu vecuma sasniegušas personas uzraudzībā.

Drona pilots nedrīkst atrasties narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī alkohola koncentrācija asinīs nedrīkst pārsniegt 0,2 promiles.

Drona obligātie marķējumi

Latvijas Republikas gaisa telpā drīkst veikt lidojumus ar dronu, uz kura skaidri salasāmi izvietota šāda informācija: īpašnieka (valdītāja) vārds un uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs.

Drona lidojumu ierobežojumi

Atļauts lidot laikā no 30 minūtēm pirms saullēkta līdz 30 minūtēm pēc saulrieta

 • Ja drona masa nepārsniedz 250 gr un lidojuma ātrums nepārsniedz 19 m/s, pilots pats izvērtē riskus un drošu attālumu līdz trešajām (ar lidojumu nesaistītām) personām
 • Ja drona masa pārsniedz 250 gr bet nepārsniedz 1,5 kg un lidojuma ātrums nepārsniedz 19 m/s, jāievēro 30 m distance horizontālajā plaknē no trešajam personām
 • Ja drona masa nepārsniedz 1,5 kg bet nepārsniedz 25 kg un lidojuma ātrums nepārsniedz 36 m/s, jāievēro 150 m distance horizontālajā plaknē no trešajam personām, būvēm un atpūtas zonām
 • Ja konkrētajā vietā nav noteikti citi ierobežojumi, tad dronu, kuru masa nepārsniedz 25 kg, lidojumu augstums nedrīkst pārsniegt 120 m.

Drona lidojumus drīkst veikt tiešā redzamības attālumā, bet ne tālāk par 500 m horizontālajā plaknē no tālvadības vietas. Izņemot, ja:

 • Pilots izmanto attēlus, kas tiek saņemti no drona videokameras
 • Drona masa nepārsniedz 1,5 kg
 • Ir piesaistīta cita persona, kura atrodas blakus pilotam un novēro gaisa telpu lidojuma rajonā
 • Drona lidojums tiek veikts ne tālāk par 250 m horizontālajā plaknē un tālvadības vietas 

Aizliegts lidot tuvāk par :

 • 50 m horizontālajā plaknē no valsts autoceļu pārvadiem, valsts galvenajiem autoceļiem, valsts reģionālajiem autoceļiem, tiltiem, elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kV un 330 kV, to iekārtām un būvēm, dzelzceļa infrastruktūras un kapsētām
 • 2 m horizontālajā plaknē no apdzīvotu vietu (pilsētu un ciemu) ielas malas.

Bez saskaņojuma drīkst lidot virs iepriekš minētajām vietām, ja:

 • Drona masa nepārsniedz 1,5 kg
 • Ne zemāk par 50 m virs zemes vai šķēršļu augstākā punkta

Drona lidojumu aizliegts veikt tuvāk par 50 m horizontālajā plaknē no publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa (turpmāk – pasākums) norises vietas, izņemot gadījumus, ja:

 • Pilots no pasākuma organizatora ir saņēmis rakstisku saskaņojumu par bezpilota gaisa kuģa lidojumu;
 • Pasākuma organizators drona lidojumu ir saskaņojis ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta pasākuma norise, un ir nodrošinājis sabiedrības informēšanu par bezpilota gaisa kuģa lidojumu.

Bezpilota gaisa kuģa lidojumus aizliegts veikt tuvāk par 50 m horizontālajā plaknē no rūpniecisko avāriju riska objektiem, izņemot gadījumus, ja lidojums ir saskaņots ar attiecīgā objekta īpašnieku, valdītāju vai lietotāju.

Dronu lidojumi aizliegti lidlauku tuvumā, kā arī noteiktā attālumā no Latvijas Bankas, Iekšlietu ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku objektiem un ieslodzījumu vietām.

Daļa no dronu lidojumiem aizliegtām zonām atrodamas interneta vietnē:  https://www.airspace.lv/drones/lv

Augstāk lasītie – Bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumu noteikumi – izvilkumi no MK Noteikumiem Nr. 368 (13.08.2019.) un spēkā līdz 2021.gada 30.jūnijam.

PDF formātā šos noteikumus varat lejuplādēt savos datoros izmantojot šo saiti: Drona lidošanas noteikumi

Citi raksti par dronu drošu pilotēšanu: Droni – piksens.com

Views: 283

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail