opel-zafiraVieglajās automašīnās, atkarībā no to modeļa, iemontēti līdz pat 1000 metriem dažāda šķērsgriezuma elektrisko vadu lai pievadītu elektrisko strāvu visām ierīcēm – lukturiem, ventilatoriem, stiklu tīrītājiem, motoru vadības ierīcēm un tml.

Ja vēlaties atrast kādu elektriskās ierīces kļūmi vai arī uzstādīt jaunu ierīci, noteikti vajadzīga elektrisko ierīču slēgumu shēma, jo tajā parādīti elektrisko vadu savstarpējie savienojumi un dažādi citi parametri.

Katrai elektriskai ierīcei jābūt ievietotai noslēgtā strāvas ķēdē – tas nozīmē, ka elektrību ne vien jāpievada no strāvas avota pozitīvās (plus) spailes, bet tā arī jānovada no ierīces uz strāvas avota negatīvo (mīnus) spaili. Lai samazinātu elektrisko vadu apjomu, akumulatora negatīvā spaile savienota ar automašīnas korpusu („masu”), kas vienlaikus aizstāj vadus no elektriskajām ierīcēm uz akumulatora negatīvo spaili. Lai elektrības vados būtu vieglāk orientēties, tad Zafira un Astra automašīnās vadi, kuri savieno ierīces ar automašīnas masu, ir apvilkti ar izolāciju brūnā krāsā.

Automašīnas elektriskā ierīces ir savstarpēji sagrupētas noteiktās funkcionālās grupās – apgaismes ierīces, dzeses sistēmas ierīces, signalizācijas ierīces, motora vadības ierīces un tml. Lai būtu vieglāk orientēties vadu savienojumos, katras ierīces pievienojuma kontakts ir apzīmēts ar numuru gan elektriskajās shēmās, gan arī uz pašas ierīces.

Elektrisko ierīču slēguma shēmās vairāki svarīgi savienojumi ir apzīmēti vienādi, kaut arī tie automašīnā var atrasties dažādās vietās.

Kontakts Nr. 15 – strāva uz šo kontaktu nonāk tikai tad, kad ar atslēgu ir „ieslēgta aizdedze”. Parasti šim vadam izolācija ir melnā krāsā vai melnā ar šauru citas krāsas josliņu.

Kontakts Nr. 30 – strāva uz šo kontaktu pienāk pastāvīgi no akumulatora baterijas. Parasti šim vadam izolācija ir sarkanā krāsā vai arī sarkanā ar šauru citas krāsas josliņu.

Kontakts Nr. 31 – šis kontakts savienots ar automašīnas „masu” (akumulatora mīnus izvadu). Parasti tas ir brūnā krāsā.

Elektrisko ierīču shēmās vadi slēgums tiek attēlots kā vertikālas līnijas, uz kurām shematiski kā taisnstūri izvietotas elektriskās ierīces vai citi elementi. Līniju augšējos galos uzzīmēti taisnstūri ar cipariem, kuri apzīmē elektrisko slēgumu turpinājumu, ko var sameklēt citās shēmās (pēc numuriem shēmu apakšdaļā).

Savukārt shēmu apakšējā daļā ir cipari, kuri apzīmē elektrisko slēgumu kārtas numuru shēmā (pēc kuriem var atrast savienojumu ar citiem slēgumiem pēc numuriem shēmu augšdaļā).

Papildus var apzīmēt elektroierīces, to kontaktspaiļu numurus, vadu izolācijas krāsas un tamlīdzīgi. Vairāk informācijas varat atrast pievienotajā elektroinstalācijas shēmas piemērā (krievu valodā).

Šeit atvērt un lejupielādēt automašīnas elektroierīču slēguma shēmas paraugu  un visu šo rakstu. 

Nākošajā rakstā – par apzīmējumiem, kurus izmanto automašīnu Opel Zafira un Opel Astra elektroierīču slēgumu shēmās.


Views: 372

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail