Manas 1991 gada Janvāra barikādes

Laikā, kad uz rīta pusi vissaldākais miegs, atskan telefona zvans. Īsti nepamodies klausos, ko Jānis man stāsta par televīzijas torni…