darba kalendārs

Nedēļas darbu plānošanas kalendārs

Pārdomāta nedēļas darbu plānošana ir pamats sekmēm ikvienā darbā – biznesā vai algotā darbā. Darbu plānošanai pieejamas dažādas datorprogrammas un…