Krievu laiks zaļā pļavā

Pēc tam, kad nakts tumsā mani slepus aizveda no būvēm Gvarģejskā, pārsteigumi nebeidzās. Īsti neatceros, kad tieši man pateica par…

Mana Ķīniešu Rota

Nākošajā dienā pēc zvēresta nodošanas mūsu īpašais saudzējošais režīms (karantīna) ir beidzies. Mūs sadala pa bataljona vienībām. Līdz ar to…