Projekta vadība

Projekta vadības grupas izveidošana

Ja ar maza, vienkārša projekta vadīšanu var tikt galā projekta vadītājs viens pats, tad lielāku un kompleksu projektu vadīšanai tiek…