Naktssarga piezīmes

Sestdienas rīts. Tā ap pulksten astoņiem. Pie skolas žoga vārtiņiem stāv maza meitenīte sārtā jakā, tādas pašas krāsas adītu cepuri…