darba kalendārs

Projekta vadības procesa funkcionālās jomas

No daudzviet pieejamās informācijas par projektu vadīšanu labi zināms projekta dzīves cikla sadalījums hronoloģiskā skatījumā: Pirmsprojekta fāze Priekšizpēte Projekta iniciēšana…