Mēnesis: 2016. gada janvāris

projektu vadība armijā
Latvijas armija