salona-apsildes-shēmaAutomašīnas salona apsilde ir aktuāls jautājums vēsajā gada daļā, bet klimata kontroles vai kondicioniera pareiza darbība ir aktuāla vasarā.

Tad, kad viena no sistēmas daļām nestrādā un automašīnas salonā nav pietiekami silts vai arī ir pārlieku karsts, tad sākas minējumi par iespējamiem problēmu cēloņiem. Grūti ir kaut ko uzminēt pašam, ja nav zināms pats auto salona apsildes – dzesēšanas sistēmas darbības princips.

Man nesen izdevās atrast salona apsildes principiālo shēmu, kura savā būtībā ir līdzīga visām automašīnām ar auto salona kondicioniera sistēmu vai klimata kontroli.

Salona apsildes shēmas apraksts

Ar zilās krāsas bultām apzīmēts vēsā (āra) gaisa plūsmas ceļš, bet ar sarkanajām bultām – karstā gaisa plūsma. Shēmā attēlots stāvoklis, kurā notiek auto salona maksimālā apsilde.

Svaigais gaiss caur ventilatoru un atslēgto kondicioniera iztvaikotāju nonāk vietā, kurā gaisa plūsmas virzienu maina (novirza) temperatūras regulēšanas vārsts.  Šajā gadījumā (maksimālais siltums) visu gaisa plūsmu novirza caur apsildes radiatoru. Apsildes radiatora temperatūra vienmēr ir tieši proporcionāla motora darba temperatūrai, jo motora dzeses sistēmā starp apsildes radiatoru un motoru nekādu krānu nav.

Uzsildītais gaiss nonāk gaisa sadales kanālos,  pa kuriem ar citu vārstu palīdzību gaisu novada attiecīgi uz automašīnas vējstiklu, sānu logiem, kājām vai tieši auto salonā.

Savukārt tad, ja salona apsilde nav vajadzīga, ar temperatūras regulēšanas vārstu maina gaisa plūsmu – samazinot to caur apsildes radiatoru, bet palielinot svaigā gaisa plūsmu tieši uz salonu. Var arī pilnībā izslēgt gaisa plūsmu caur apsildes radiatoru un tad viss „āra” gaiss tieši nonāks automašīnas salonā.

Lai karstā laikā pazeminātu temperatūru auto salonā, ieslēdz gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tad svaigais gaiss tiek maksimāli atdzesēts plūstot cauri kondicioniera sistēmas iztvaikotājam.

Iespējams, ka šādi maksimāli atdzesētais gaiss ir pārāk auksts, tādēļ var izmantot temperatūras regulēšanas vārstu, lai daļu atdzesētā gaisa novadītu caur apsildes radiatoru un tā kombinējot panākt auto salonā sev vēlamo gaisa temperatūru.

Automašīnās ar gaisa kondicionieri vēlamo temperatūru auto salonā iestāda ar roku grozot temperatūras regulēšanas pogu uz auto paneļa. Tā mehāniski tiek vadīts attēlā redzamais temperatūras regulēšanas vārsts. Trūkums ir tāds, ka mainoties āra gaisa temperatūrai un motora darba temperatūrai, mainīsies arī gaisa temperatūra auto salonā un visu laiku vajag „koriģēt” pašam ar roku grozot temperatūras regulēšanas pogu.

Automašīnā ar klimata kontroli auto vadītājs uz paneļa iestata sev vēlamo gaisa temperatūru salonā grādos, bet gaisa temperatūras kontroli un temperatūras regulēšanas vārsta darbību jau automātiski veic automašīnas borta dators.

Sistēmas problēmas

Forumos bieži piemin problēmu, ka apsildes radiators ir karsts, bet salonā vienalga plūst remdens vai vēss gaiss. Vai arī vasarā salonā ieplūstošais gaiss ir siltāks nekā „svaigais āra” gaiss.

Tādos gadījumos iespējams, ka izregulējies vai bojāts temperatūras regulēšanas vārsts vai arī tā pievads un vārstu nevar pārvietot līdz galam vienā (karstā) vai otrā (aukstā) stāvoklī. Līdz ar to salonā nonāk konkrētajā gada laikā nevēlamais siltais vai aukstais gaiss.

Iespējams, ka bojājums radies tad, kad remontēta salona apsildes sistēma un pirms mehānisma izjaukšanas nav rūpīgi piefiksēts pievada troses, apvalka un sviru stāvoklis.

Pēc paša pieredzes zinu, ka pat 1-2 milimetru novirze no pareizā stāvokļa var dot efektu, kad vasarā silā laikā salonā nonāk karstais gaiss. Ilgā eksperimentu ceļā atradu to temperatūras regulēšanas vārsta pievada stāvokli, kad vārsta darbojās pareizi. Tas nebija viegls darbs, ņemot vērā to, ka bija salūzusi oriģinālā pievada troses fiksēšanas skava.

Nobeigumā

Esmu pārliecināts, ka šī vienkāršotā auto salona apsildes sistēmas shēma palīdzēs saprast sistēmas darbības principu – līdz ar to ātrāk atrast iespējamos salona apsildes sistēmas problēmu cēloņus.

Un tad varēsiet droši doties ceļojumā uz kādu no dienvidu zemēm. Klikšķini uz zemāk redzamo attēlu un izvēlies sev ceļojumu. 


Views: 673

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail