menedžeris

Vadītājs atbildīgs gan par savlaicīgu darba plānošanu, gan arī par personāla efektīvu vadīšanu. Lai to visu izdarītu, vadītājam nepieciešama informācija par faktisko situāciju uzņēmumā, atbilstoši kurai arī pieņemt konkrētus lēmumus. Vadītāja pienākumus un atbildību var noteikt ar organizācijas iekšējiem dokumentiem, tomēr to, kāda tipa vadītājs vadītājs esat – nosaka paša cilvēka būtība.

Makromenedžeris

Šāda tipa vadītājs labi zina vispārējos darba uzdevumu mērķus un to izpildes termiņus, nepieciešamos un faktiski pieejamos resursus noteiktā laika posmā. Labprāt komunicē ar sava līmeņa un augstāka līmeņa vadītājiem.

Ikdienas darbu īstenošanai padotajiem dod vispārējus norādījumus un paļaujas uz viņu pašu zināšanām un pieredzi par to, kā uzdevums izpildāms. Necenšas iedziļināties detaļās par faktisko uzdevumu izpildes gaitu, bet gaida padoto pārskatus iepriekš noteiktajos termiņos.

Šāda tipa menedžerim grūti ātri pieņemt lēmumu krīzes situācijā, jo trūkst iepriekšējās informācijas par uzdevumu izpildes gaitu un problēmu cēloņiem. Daļai darbinieku liekas, ka vadītājs ir augstprātīgs un distancējies no zemāka līmeņa darbiniekiem. Savukārt pieredzējušiem darbiniekiem patīk tas, ka viņiem ir sava veida rīcības brīvība un netiek apbērti ar sīkumainiem norādījumiem no augšas.

Mikromenedžeris

Šāda tipa menedžeris vispārīgi zina darbu izpildes mērķus un termiņus. Padotajiem dod detalizētus norādījumus un tikpat sīkumaini nepārtraukti seko līdzi uzdevumu izpildes gaitai. Spēj ātri reaģēt uz pamanītām problēmām, jo ir labi informēts par faktisko situāciju un problēmu cēloņiem, tomēr pārāka iedziļināšanās sīkumos var traucēt sekot līdzi uzņēmuma galvenajām vadlīnijām. Komunicē ar sava līmeņa vadītājiem (pa horizontāli), bet nelabprāt sastrādājas ar augstākā līmeņa vadītājiem.

Darbiniekiem rodas iespaids, ka vadītājam patiesi rūp viņu darbs. Tomēr pieredzējušiem darbiniekiem tik sīkumaina virsvadība var likties aizvainojoša (itkā viņiem neuzticētos) un ir pat kaitinoša.

Mikromenedžeris pārāk daudz laika velta tam, lai iedziļinātos detaļās, tādēļ pietrūkst laika darbu plānošanai un koordinēšanai ar citiem ilgākā termiņā. Šāda tipa vadītāji žēlojas par laika trūkumu (diena esot par īsu) un daudz strādā papildus ārpus paredzētā darba laika.

Situācijas menedžeris

“Situācijas” stila vadītājs ir kaut kur pa vidu starp abiem iepriekš pieminētajiem. Viņš spēj analizēt uzņēmuma ilgtermiņa uzdevumus un dot saprotamus norādījumu saviem padotajiem – uzdevumus un to izpildes prasības un termiņus. Paļaujas uz padoto zināšanām un pieredzi, tomēr regulāri seko līdzi uzdevumu izpildes gaitai un detalizētus norādījumus dod tikai tad, kad konstatētas novirzes no apstiprinātā plāna vai arī pamanāms padoto pieredzes trūkums kādā jautājumā.

Kā vienu no galvenajiem uzdevumiem “situācijas”menedžeris uzskata – radīt saviem padotajiem uzdevumu izpildei maksimāli labvēlīgu vidi. Tas nozīmē – plānot rīcību, paredzēt iespējamos sarežģījumus un pieņemt lēmumus, lai no tiem izvairītos vai arī mazinātu to nelabvēlīgo ietekmi uz uzņēmuma darbību.

‘Situācijas” menedžerim ir pietiekošs apjoms gan vispārējas, gan arī “detalizētas” informācijas, lai ārkārtas situācijās pieņemtu iespējami piemērotāko lēmumu.

Kurā no menedžeru tipiem jūs atpazināt sevi?

Views: 88

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail