Mēnesis: 2016. gada jūnijs

Latvijas armija
Medžiu Laju Takas
Projekta vadība