Dzīvē var notikt visādi negaidīti pavērsieni. Arī tādi gadījumi, kad nepieciešama policijas palīdzība. Bez zvana uz Valsts policijas telefona numuru 110, viens no biežāk izmantotiem veidiem kā lūgt policijas palīdzību ir rakstīt iesniegumu policijai.

Lai ietaupītu laiku uzreiz piebildīšu, ka policija nenodarbojas ar personu savstarpējo parādu vai citādi radīto zaudējumu piedziņu cietušās personas labā. Kā arī policija maz ko varēs līdzēt gadījumos, kad vienai personai nepatīk citas personas rīcība, bet šī “cita persona” nav pārkāpusi nevienu likumos vai noteikumos noteikto ierobežojumu.

Lai policija varētu iespējami ātrāk reaģēt uz jūsu iesniegumā policijai minētajiem faktiem, ieteicams iepriekš pārdomāt jums pieejamo informāciju par konkrēto gadījumu un, iespēju robežas, ievērot šādu plānu.

  • Konkrētā notikuma laiks vai laika posms. Norādīt konkrētu dienu, stundu vai arī laika posmu, kurā notikušas tās darbības par kurām tiek rakstīts iesniegums.
  • Notikuma vietas adrese vai arī vietas apraksts, pēc kura policijas darbinieki var atrast iesniegumā minēto notikumu vietu.
  • Notikuma apraksts – ko redzējusi vai dzirdējusi pati persona, kura raksta iesniegumu.
  • Ja zināmas notikumā iesaistītās personas, tad sniegt informāciju par tām – vārds, uzvārds, dzīvesvieta. Vai arī jebkuru citu informāciju, pēc kuras iespējams atrast un identificēt iesniegumā minētajā notikumā iesaistītās personas (ārējais izskats, gaita, runas veids, vai un kur redzēts iepriekš, dzirdētie sarunu fragmenti, transporta līdzeklis un tml.).
  • Norādīt personas, kuras arī redzējušas iesniegumā minēto notikumu vai arī varēja to redzēt un var sniegt noderīgu informāciju gan par pašu notikumu, gan arī par tajā iesaistītajām personām.
  • Veids, kādā vēlas saņemt atbildi uz iesniegumu. Biežāk izmantotie: uz e-pastu vai ar Latvijas Pasta starpniecību.

Tādēļ svarīgi savā iesniegumā policijai norādīt savu faktisko dzīvesvietas adresi un reāli lietotu e-pasta adresi un telefona numuru, lai vajadzības gadījumā policijas darbinieki var sazināties ar iesnieguma iesniedzēju un precizēt nepieciešamo informāciju.

Iesniedzot un parakstot iesniegumu policijai, persona faktiski dod piekrišanu tam, ka tās personas dati tiks izmantoti policijai noteikto funkciju izpildei, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Iesniegumu policijā var nogādāt personīgi, vai izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus, konkrētās policijas iestādes norādīto e-pastu, kā arī ar portāla www.latvija.lv starpniecību.

Atgādinu, ka, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, iesniegumam policijai jābūt parakstītam. Uz papīra – ar roku. Citos gadījumos – ar drošo elektronisko parakstu.

Pielikumā – iesnieguma forma policijai. Tā var būt kā paraugs, bet iespējams, ka atsevišķās policijas iestādēs tā ir atšķirīga, tajā skaitā – iesnieguma adresāts formas augšējā daļā.

Visits: 31

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail