pagezone.euProjekta vadītājs ir vissvarīgākā persona jebkura projekta organizatoriskajā struktūrā. Lai arī kādas nebūtu pasūtītāja ambīcijas, lai arī cik biezs nebūtu finansētāja naudas maks, bez prasmīga visu projekta pasākumu plānotāja, vadītāja un koordinētāja iecerētais projekta mērķis netiks sasniegts. Tādēļ liela nozīme ir konkrētam projektam vispiemērotākā vadītāja izvēle.

Projekta vadītāja izvēles kritēriji

Projekta vadības principu zināšana. Personai, kuru plāno norīkot par projekta vadītāju, jāpārzina projekta vadības principus. Pirmajā brīdī var likties, ka tā ir pati par sevi saprotama un loģiska prasība. Tas gan nenozīmē, ka šai personai vienmēr jāuzrāda projekta vadītāja sertifikātu, jo „Projektu vadība” ir daudzu apmācību un studiju programmu sastāvdaļa, par ko gan projekta vadītāja sertifikātus neizsniedz.

Ir arī organizācijas un institūcijas, kurās eksistē stingri noteikta organizatoriskā struktūra un par konkrēta projekta vadītāju ieceļ noteiktā amatā esošu amatpersonu, neatkarīgi no viņa kvalifikācijas. Tādos gadījumos reizēm veidojas situācija, kad projekts uzreiz nolemts neveiksmei vai arī amatpersona projekta vadītāja funkcijas pilda formāli, bet reāli tās veic kāds no padotajiem.

Projekts, kura vadītājs nepārzina projekta vadības principus, ir pakļauts riskam, ka augstākstāvošs vadītājs piespiedīs neievērot projekta vadības procedūras un projekta īstenošana notiks pamatojoties uz spontāniem lēmumiem un emocijām.

Projekta jomas pārzināšana. Nelielos projektos, kuri aptver tikai kādu konkrētu jomu, tās pārzināšana ir neapstrīdama priekšrocība. Projekta vadītājs pats var izvērtēt visus projektu ietekmējošos faktorus, sastādīt projekta mērķa aprakstu (specifikāciju), paredzēt iespējamos riskus un kompetenti diskutēt par konkrētā projekta jautājumiem ar jebkuru citu personu. Piemēram, ja nepieciešams ieviest ražošanā jaunas, efektīvākas iekārtas vai sakaru tehnoloģijas, tad šīs jomas speciālists kā projekta vadītājs būtu īstajā vietā.

Savādāk ir tad, ja projekts ir liels un tā īstenošana ietver dažādas atšķirīgas jomas. Piemēram, lai īstenotu projekta mērķus nepieciešams uzbūvēt un iekārtot ēkas, iegādāties un apgūt jaunas ražošanas iekārtas, kuru vadīšanai nepieciešamas moderna informācijas tehnoloģija. Te skaidri saskatāmas trīs atšķirīgas jomas: celtniecība, ražošana un infotehnoloģija. Kuras jomas speciālistu izvēlēties par projekta vadītāju? Vai var būt droša pārliecība, ka viens jomas pārstāvis necentīsies izmantot projekta radītās iespējas, lai savai jomai iegūtu lielāku labumu? Zinu gadījumus, kad līdzīgās situācijās par projekta vadītāju izvēlēta nosacīti neitrāla persona, kura pārzina projekta vadības procesu un spēj pārliecinoši komunicēt ar citu jomu speciālistiem. Tātad – stingri ievērot projekta vadības procedūras un prasmīgi izmantot katras konkrētas jomas ekspertus.

Savējais vai svešais. Cits projekta vadītāja izvēles kritērijs – savējais (no uzņēmuma darbiniekiem) vai arī slēgt līgumu ar cilvēku no „ārpuses”. Priekšrocība tā, ka savējais ātrāk orientēsies faktiskajā situācijā un saskatīs projekta mērķa saistību ar organizācijas darbību un attīstību ilgtermiņā. Šādas izvēles negatīvā puse –  projekta vadītājs, kas izvēlēts no uzņēmuma darbiniekiem, var nebūt objektīvs attiecībā pret visām projektā iesaistītām personām un struktūrām. Var veidoties „pietuvināto personu” loks. Otrs ierobežojums ir tāds, ka projekta ietvaros projekta vadītājam nākas dot uzdevumus darbiniekiem, kuri ārpus projekta atrodas augstākā organizācijas vadības līmenī, nekā pats vadītājs. Ja arī šādu situāciju projekta ieviešanas laikā pārvar ar projekta vadītājam piešķirtām papildus pilnvarām, tad paliek jautājums par darba attiecībām un turpmāko karjeru pēc projekta beigām.

Savukārt projekta vadītājam „no ārpuses” nav šādu savstarpēju attiecību problēmu, jo visi organizācijas darbinieki ir vienādi un viņus saista tikai darba attiecības projekta ietvaros projekta ieviešana slaikā. Tomēr „svešajam” ir vajadzīgs lielāks laiks, lai iepazītos ar faktisko situāciju, saprastu specifiku un organizācijas darbības mērķus. Nezinot daudzas detaļas ir grūtāk pamanīt iespējamos riskus un ierobežojumus, vairāk jāpaļaujas uz projekta plānošanā un īstenošanā iesaistītajiem organizācijas speciālistiem.

Spēja komunicēt, skaidrot un pārliecināt. Lielākajai daļai cilvēku ir grūti iziet no savas komforta zonas, lai kaut ko mainīt ierastajā lietu norisē ap sevi. Pat tad, ja paši nav mierā ar esošo situāciju, vēlas to uzlabot, bet ne ar pašu pūlēm.

Tāpat ir arī organizācijās un uzņēmumos. Dažādu līmeņu cilvēki izprot faktisko situāciju redz nepieciešamību pēc pārmaiņām un uzlabojumiem. Bet tie ir tikai daži cilvēki, kuri ierosina šīs pārmaiņas. Citiem jebkura pārmaiņa vispirms saistās ar ierastās dienas gaitas sajaukšanu, sava veida nelielu haosu un neziņu par organizācijas nākotni un savu vietu tajā pēc projekta ieviešanas beigām. Tādēļ projekta vadītājam jāspēj ne tikai sastādīt labus plānus uz papīra, bet arī jāspēj par projekta mērķiem un ieguvumiem saprotami stāstīt un pārliecināt ikvienu projektā iesaistīto cilvēku.

Ne visu var panākt ar formālām pavēlēm un rīkojumiem. Ja darbinieki nepieņems projekta mērķi, skaidri neredzēs savu vietu projekta īstenošanas procesā un jutīsies nedroši par savu vietu organizācijā (uzņēmumā), viņi uzdevumus pildīs tikai tik ātri, lai viņus nesodītu par bezdarbību.

Nobeigums

Šajā īsajā rakstā vēlējos pateikt, ka piemērotākā projekta vadītāja izvēlei bez projekta vadītāja sertifikāta un augsta amata ir arī vairāki citi „neformāli” izvēles kritēriji, kuru ievērošana var būtiski ietekmēt projekta mērķa veiksmīgu sasniegšanu.

Views: 69

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail