Projekta vadībaSekmīga projekta mērķu sasniegšana lielā mērā ir atkarīga gan no prasmīga projekta vadītāja, gan vispiemērotāko projekta vadības grupas dalībnieku izvēles. Iepriekšējā rakstā Projekta vadības grupas izveidošana pieminēju vairākus faktorus, kuri ietekmē ne vien projekta vadības grupas organizatorisko struktūru, bet personāla izvēli projekta vadības grupai. Te vēl par dažiem no tiem.

Uzvārds vai amats?

Ja labi zināmas konkrētu personu profesionālās kompetences un prasme strādāt komandā, tad projekta vadītājs labprāt projekta vadības grupā gribēs redzēt kādu noteiktu personu. Tāda izvēle ir ļoti piemērota, ja šī persona būs pastāvīgs vadības grupas dalībnieks ar atbrīvošanu no tiešo amata pienākumu pildīšanas . Tas nozīmē, ka izvēlētā cilvēka prasmes nedalīti tiks izmantotas projekta mērķu sasniegšanai.

Tomēr gadījumā, ja šī konkrētā persona projekta vadības grupā strādās papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem, var būt situācijas, kad tiešie amata pienākumi ir prioritāte, bet neviens cits nav „lietas kursā” projekta jautājumos konkrētajā jomā. Tā gadās arī tad, ka izvēlētā persona ir aktīva arī savā tiešajā darbā un bieži ir prombūtnē – darba braucienos un komandējumos.

Izvēloties projekta vadības grupā personu, kura ieņem konkrētu amatu, samazinās risks, ka projekta vadības grupa ilgstoši var palikt bez dalībnieka kādā noteiktā jomā. Parasti ir tā, ka kādas amatpersonas ilgākas prombūtnes laikā, tiek norīkots aizvietotājs, kurš vienlaikus var būt arī dalībnieks projekta vadības grupā. Loģiski, ka aizvietotājam vajadzīgs laiks, lai iepazītos informāciju, kas saistīta ar projektu. Tomēr tas ir labāk, nekā ilgstoši palikt bez nepieciešamā speciālista.

Kad priekšnieks atdos piemērotāko darbinieku

Saprotams, ka priekšnieki nevēlas kaut tikai uz laiku „atdot” projektu vadības grupām savus labākos darbiniekus. Tādos gadījumos izvēle bieži „krīt” uz tiem darbiniekiem, kuru prombūtne no pamata darba vai arī papildus pienākumu pildīšana ir „mazākais iespējamais ļaunums”. Īpaši, ja projekta īstenošana nedod manāmu ieguvumu kādai konkrētai organizācijai vai struktūrvienībai. Tomēr ne vienmēr ir tā, ka nav iespējams projekta vadības grupai dabūt piemērotākos speciālistus. Kā to panākt?

  • Projekta vadītājam skaidri jāzina, kādas jomas speciālisti ir nepieciešami projekta vadības grupā;
  • Jānosaka, kuri speciālisti nepieciešami pastāvīgi uz visu projekta laiku;
  • Jānosaka, kuri speciālisti nepieciešami uz konkrētu periodu – kad un cik ilgi;
  • Jānosaka katra speciālista kompetences robežas projekta vadības grupā – pienākumi, atbildība un tiesības;
  • Jānosaka, kāds konkrēts rezultāts tiek gaidīts no katra speciālista projekta laikā.

Var rasties jautājums, kādēļ nepieciešama tik detalizēta informācija par katra projekta vadības grupas dalībnieka plānoto līdzdalību projektā? Jo konkrētāka būs šī informācija, jo lielāka iespēja, ka institūciju un struktūrvienību vadītāji darbam projektā deleģēs pašus piemērotākos darbiniekus. Vadītāji skaidri zinās, kas tiek gaidīts no viņu darbiniekiem. Zinās, kad un cik ilgi darbinieks būs aizņemti projektā un atbilstoši plānos sava personāla uzdevumus.

Zinu gadījumus, kad pēc šādas projekta vadītāja sagatavotās informācijas, darbam projekta vadības grupā deleģēti paši labākie darbinieki. Bijusi pat situācija, kad pieteicies pats struktūrvienības vadītājs un projekta mērķi sasniegti patiesā visu iesaistīto pušu vienprātībā un kvalitatīvi.

 

Iepriekš jau tika rakstīts par to Kā izvēlēties piemērotāko projekta vadītāju.

Savukārt citus rakstus par projekta vadību varat izlasīt izvēloties rakstu kategoriju: Projektu vadība

Visits: 60

instagram
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail