darba kalendārs

Speciālistu apmācības reorganizācija

Katrai nozarei vai organizācijai (uzņēmumam) savu vajadzību piepildīšanai un uzdevumu izpildei nepieciešams kvalitatīvi apmācīts personāls.  Atkarībā no darbības (uzdevumu) specifikas…

darba kalendārs

Kā efektīvi izmantot amata aprakstu

Pirms kāda laika rakstīju par Darba uzdevumu analīzi un Amata apraksta sastādīšanu,kā arī par šo procesu gala rezultātu.  Tā kā…

darba kalendārs

Darba analīze un Amata apraksta sastādīšana

Rūpīgi veikta darba analīze ir pirmais un svarīgākais etaps kvalitatīvas personāla apmācības nodrošināšanā. Ņemiet vērā to, ka jebkuras apmācības mērķis…

apmācības modelis

Profesionālās apmācības modelis. Ievads

Noteiktu personāla apmācības  procesa plānošanas, organizācijas, īstenošanas un vērtēšanas sistēmu sāka izmantot 1960.gadā rietumu valstu bruņotajos spēkos. Tā regulāri tika…