Kas ir projekts

Apkopojot pieejamo informāciju var teikt, ka pēc savas būtības projekts ir unikāls (vienreizējs) pasākumu kopums, kuram piemīt šādas galvenās pazīmes: 1.projekta pazīme Skaidri noteikts (līdz šim neeksistējošs) mērķis. Mērķis, piemēram,…